איילון נאמנים- מאי 2013

ביטוח רפואי - פרצה בביטוחי הסיעוד הקבוצתיים?

בדיון סוער שקיימה ועדת העבודה והרווחה במתווה האוצר, אמר המפקח על הביטוח כי נבחנת אפשרות להתיר לקבוצות מיוחדות להגיע להסדר בביטוחי הסיעוד הקבוצתיים, מבלי שיאלצו להפסיקם כמתחייב מהרפורמה

פרצה ברפורמה בביטוחי הסיעוד הקבוצתיים? בדיון סוער שהתקיים בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת אמר המפקח על הביטוח, פרופ' עודד שריג, כי נבחנת אפשרות לפיה יוכלו קבוצות מיוחדות להגיע להסדר בביטוחי הסיעוד הקבוצתיים, מבלי שיאלצו להפסיקם.

הדיון בוועדה עסק ברפורמת האוצר, האוסרת על הנהגת חוזים חדשים בביטוח סיעודי קבוצתי ועל חידוש חוזים קיימים לתקופת ביטוח של למעלה משנה.

בתגובה נמסר באוצר כי "המפקח על הביטוח ישקול לאשר מסגרת ביטוחית שונה מזו המתוארת במתווה למבוגרים, בכפוף לכך שיתקיימו עקרונות שונים של ביטוח סיעודי זמין, ובין היתר שיובטח ביטוח לכל חיי המבוטח, בפרמיה שאינה עולה בצורה משמעותית לאורך כל חייו וללא תלות בהצטרפות ועזיבה של מבוטחים לקבוצה וממנה."

"בריונות כלפי המבוטחים"
יו"ר הוועדה, ח"כ חיים כץ, הטיח בדיון ביקורת קשה על האוצר ואמר: "האוכלוסייה המבוגרת מפחדת. מבוטחים חוששים שלא יזכו עוד לביטוח הסיעודי שהיה להם, ולראייה 4,500 מבוטחים הפסיקו את הביטוח מאז ניתנה ההוראה. לפתע התברר להם שהפרמיות הפרטיות גבוהות מאוד. לא ייתכן שגופם, חסכונותיהם ותקוותיהם של מבוטחים יהיו תלויים רק באדם אחד, הממונה על שוק ההון והביטוח במשרד האוצר, ישר והגון ככל שיהיה, מבלי שתהיה עליו ביקורת. המתווה החדש לא נותן מענה; סכומי התגמולים החודשיים המוצעים לאדם סיעודי נמוכים מדי ואי אפשר לחיות מזה. נהגתם בבריונות כלפי המבוטחים; מנעתם חוזים חדשים וחידושי פוליסות קיימות. לא יודע אם לא היתה פה השפעה של חברות ביטוח. מדוע לא נתתם זמן נוסף להיערכות ומדוע אין התייחסות במתווה לביטוחים הסיעודיים בקופות החולים?".
שריג השיב לטענות, והסביר כי באוצר הוחלט על בניית ביטוח סיעודי במתווה אחר, בו הפרמיה גדלה בצורה מדורגת בגיל צעיר, כך שבגיל 65 הפרמיה תתקבע ולא תידרש תוספת תשלום. "כיום למבטח אין מחויבות למבוטחים; הפוליסות הקבוצתיות מתחדשות אחת למספר שנים, המבוטחים מתבגרים והתנאים משתנים. אם צעירים מחליטים לעזוב, יש עליה דרסטית במחיר והמבוגרים משלמים".

לדברי שריג, המתווה החדש יוצר אופציות חדשות ומונע מפצצה מתקתקת להתפוצץ בעתיד. "זה נעשה בצורה הכי שקופה שהיתה אי פעם במדינת ישראל. מגיעות לנו תשבוחות", סיכם.

לדברי ח"כ דב חנין (חדש), תחום הביטוח הסיעודי הוא אסון חברתי. "השוק הביטוחי מתנהל בצורה מופרעת והציבור לא מקבל מענה. הגיע הזמן שהביטוח הסיעודי יהיה בידי המדינה, בהתאם למתווה שהציע בזמנו משרד הבריאות".

ח"כ כץ הודיע כי בעתיד הקרוב תתקיים ישיבת המשך בנושא, וכן ייקבע דיון על הביטוחים הסיעודיים בקופות החולים.